{}
</>

Վեբ Դասընթացներ

Նախնական փուլ
hyen

Դասընթացներ

Դասավանդվող առարկաները

HTML

HTML

 • Ինչ է HTML
 • HTML-ի կառուցվածքը
 • Թեգեր և ատրիբուտներ
 • Քոմենթներ
 • Հղումներ
 • Աղյուսակներ
 • ֆորմեր և նրանց հետ աշխատանքը
 • Ատրիբուտներ վերանայում

CSS

CSS հիմնական

 • CSS օգտագործելու տարբեր մեթոդները
 • Գույներ (hex, word, rgb, rgba)
 • CSS սելեկորներ
 • Parent & child
 • Տառատեսակներ

CSS 3/4

 • Գրադիենտներ
 • Պրեփիկսներ
 • Transition
 • Transform
 • Անիմացիաներ

Ճկուն դիզայն

 • Media Queries
 • Հարաբերական միավորներ (em, rem, %)
 • vh, vw, vmin, vmax-ի ճիշտ ոգտագործումը
 • FlexBox

JavaScript

​Ծրագրավորման հիմունքներ

 • ​JavaScript ներածություն (ES5/ES6)
 • Տիպեր
 • Օպերատորներ
 • Արտահայտություններ և հրահանգներ
 • Փոփոխականներ

​​Պայմաններ և ցիկլեր

 • ​Պայմաններ if, else, else if
 • ++ և -- օպերատորներ(increment, decrement)
 • Ցիկլ while, for, do while, switch - case
 • Ցիկլի ընդհատում և շարունակում (continue, break)

Ֆունկցիաներ

 • Ֆունկցիա հասկացություն
 • Ֆունկցիայի ստեղծում
 • Ֆունկցիայի արգումենտներ
 • Ֆունկցիայի արժեքների վերդարձում(return)
 • Փոփոխականների տեսանելիության սահման
 • Ֆունկցիա արտահայտություններ
 • Անանուն ֆունկցիաներ

​​Օբյեկտային տիպեր

 • Օբյեկտային տիպ - օբյեկտ(Object)
 • Օբյեկտի հատկություններ
 • Օբյեկտի մեթոդներ
 • Օբյեկտային տիպ - մասիվ(Array)
 • Ֆունկցիայի հատկություններ և մեթոդներ

PHP կամ ECMAScript 6

PHP հիմնական

 • Սերվերի տեղադրում, փոփոխականներ, հաստատուններ, տվյալների տիպեր
 • Ֆունկցիաներ, փոփոխականների տեսանելիության տիրույթներ
 • if, else, if else if, switch case, համեմատման և տրամաբանական օպերատորներ
 • while, do... while, for օպերատորներ
 • Զանգվածներ, զանգվածների տեսակները, բազմաչափ զանգվածներ
 • Տողերի հետ աշխատելու ֆունկցիաներ, exception-ներ
 • Սուպերգլոբալ փոփոխականներ
 • Cookie
 • Session
 • ֆայլերի հետ գործողություններ
 • Regular expressions

ECMAScript 6

 • Ներածություն ES6
 • Փոփոխականներ (let, const)
 • Դեստրուկտորիզացիա
 • Ֆունկցիաներ
 • Տողեր
 • Օբյեկտներ և պրոտոտիպներ
 • Կլասեր
 • Տվյալների տիպ symbol()
 • Իտերատորներ
 • Set, Map, WeakSet և WeakMap
 • Promise
 • Գեներատորներ
 • Մոդուլներ
 • Proxy
Գրանցվել

Կոնտակտային Տվյալներ

 • Այցելեք մեզ

  Alek Manoukyan 1/2
 • Գրեք մեզ

  [email protected]
 • Մեր հեռախոսահամարը

  +(374) 55 25 65 25
 • Աշխատանքային ժամերը

  Երկ-շաբ 09:00 - 18:00

Հետադարձ կապ

Ես՝ եմ: Ցանկանում եմ   և ինձ հետաքրքրում էԻմ հեռախոսահամարն է  +(374)